KARNET.CZ

Fotografie

změnit téma:

Hrad Rožmberk

28.06.2008
náhled náhled náhled náhled náhled náhled
náhled náhled náhled náhled náhled náhled
náhled náhled náhled náhled
1

Hrad byl postaven na důležité obchodní stezce vedoucí z Čech vyšebrodským průsmykem do bohatého horního Podunají. S původním německým názvem Rosenberg je poprvé zmiňován v roce 1250.

Hrad byl přes svou výhodnou strategickou polohu několikrát dobyt. V roce 1551 byla rodová panství postoupena šestnáctiletému Vilémovi z Rožmberka. Do této doby spadají počátky intenzívní stavební činnosti na Rožmberku. Toto období také náleží k nejslavnějším v rožmberských dějinách.

Po jeho smrti se v roce 1592 ujímá panství Petr Vok, za jehož vlády byly na hradě upravovány pod vlivem italské renesance některé interiéry. V roce 1597 postoupil Petr Vok rožmberské panství Janu Zrinskému, který zde žil aľ do své smrti v roce 1612.

Nový majitel nechal provést velkorysé úpravy interiérů v duchu manýrismu. Z gotického hradu se stalo na pohodlné renesanční sídlo.

Pohnuté události počátkem 30.leté války způsobily, že hrad Rožmberk se v roce 1620 ocitl v rukách císařského generála Karla Bonaventury Buquoye.

V držení šlechtického rodu Buquoyů byl hrad až do roku 1945. V duchu romantického cítění druhé poloviny minulého století Jiří Jan Jindřich Buquoy realizoval velkolepý plán a přebudoval Rožmberk na rodové muzeum. Rozsáhlé stavební úpravy byly provedeny ve stylu romantizující gotiky a vzhled hradu se radikálně změnil. Hrad, který tak dostal svou konečnou podobu, byl zpřístupněn veřejnosti.

Oficiální stránky hradu jsou www.hrad-rozmberk.eu

banner-kli-c-e-600-190.png